АКТА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2019/2020
Извештај о самовредновању ЕТОС
ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ - 2017/18
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2017 ДО 2021. ГОДИНЕ
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2018 ГОДИНУ