АКТА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. 09. 2020. ДО 15. 01. 2021. ГОДИНЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
Извештај о самовредновању рада школе 2020
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. 09. 2019. ДО 24. 02. 2020. ГОДИНЕ
Извештај о самовредновању ЕТОС
ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ - 2017/18
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2017 ДО 2021. ГОДИНЕ
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2019 ГОДИНУ