АКТА

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2021 ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. 09. 2021. ДО 23. 01. 2022. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Извештај директора Прве београдске гимназије
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Извештај о самовредновању рада школе
РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2026. ГОДИНЕ
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ