ГРАЂАНАЦ

СЕКЦИЈА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА „ГРАЂАНАЦ” 2017/18

1 ДЕЦЕМБАР 2017  HYPATIA Центар за помоцију наукеје у оквиру пројекта Хипатија (http://www.expecteverything.eu/hypatia/) одржао је радионицу у три одељења (II-2, II-3 и III-2).Пројекат има за циљ промовисање науке и технилогоје (тзв.СТЕМ области: science, technology,...