КОНТАКТ

Прва београдска гимназија налази се на општини Стари град у улици Цара Душана 61, 11158 Београд

Контакт: 
Директор, Александар Андрејић: 011/3284-716 
Помоћник директора, зборница, Биљана Крстић: 011/ 3282-456 
Секретаријат : 011/2629-321 
Рачуноводство: 011/3284-572 
Факс: 011/303-3714 


Жиро рачун: 840-16-34660-80 
Ученички рачун: 840-2843760-95 
ПИБ: 100040770

КОНТАКТ