Фотографски клуб је намењен ученицима који воле уметничку и документарну фотографију, као и фотомонтажу. Полазници учествују на свим важним такмичењима из ове области, излажу своје радове на школским изложбама и бележе фотоапаратом и камером све догађаје важне за школски живот.