Клуб за ликовну и примењену уметност окупља ученике који желе да се баве било којом граном визуелне уметности.

 

Програм рада се формира према жељама и интересовањима полаѕника. Рад у клубу подраѕумева обиласке иѕложби у граду, учествовање на такмичењима и различитим пројектима, усмеравање ученика на учешће у ликовним радионицама ван наше школе, као и поставке школских изложби.