20 ученика наше школе је учествовало у Међународном  eTwinning пројекту “Ardubots RACE – Robotics Arduino Challenge in Europe”.
Главни циљ пројекта Ardubots RACE је развој техничких компетенција из области примењене електронике кроз роботику и програмирање, као и развој језичких компетенција овладавања стручним техничким терминима и комуникације на енглеском језику.
Пројекат је настао у сарадњи са школом Lycée Saint Cricq из Pau Aquitaine у Француској, IIS Cavour-Marconi-Pascal" из Болоње у Италији и школом из Ниша из Гимназије 9. мај. Активности су осмисили наставници у циљу подстицања мотивације ученика за учење програмирања, где су они у међународним тимовима сарађивали са својим вршњацима из партнерских школа и договарали се о моделу робота, одабиру компоненти за израду робота и његовом програмирању.