У складу са обавештење, Министарства просвете науке и технолошког развоја о Одлуци Тима
за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, донетим у складу са
одлукама и закључцима кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид-19 и стручним
упутствима за организацију образовно-васпитног рада у школи за школску 2021/22. годину:

Од 22. новембра 2021. године у Првој београдској гимназији примењиваће се
I МОДЕЛ – непосредно остваривање образовно-васпитног рада.

Настава за све ученике одељења реализоваће се према устаљеном распореду часова и сатници
у две смене, уз потпуну и доследну примену свих мера превенције.

Управа