Према препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, донета је одлука да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 8. до 12. марта 2021. године остварују наставу на даљину.

У складу са тим од понедељка 8. марта сви облици наставe и учења изводиће се на даљину, коришћењем информационо-комуникационе технологије (МОДЕЛ А), коришћењем Платформе ГУГЛ УЧИОНИЦА.

Настава за сва одељења ће се реализовати према устаљеном распореду часова и сатници за преподневну смену:

 • први час од 9:30,
 • други час од 10:05,
 • трећи час од 10:40,
  одмор
 • четврти час од 11:30,
 • пети час од 12:05,
 • шести час од 12:40,
 • седми час од 13:15,

за наставнике који раде у две смене, односно ученике којима су распоредом предвиђени клизни часови:

 • осми час од 13:50,
 • девети час од 14:25.

Настава за изборне пакете реализоваће се према распореду који наставници договарају са ученицима.

Додатна, допунска настава и консултације организоваће се на даљину у периоду од 13,45 до 15 часова, а за одељења која у наведеном периоду похађају редовну наставу, после 15 часова односно према договору са предметним наставницима.

У недељи од 8. до 12. марта неће се обављати провере знања у школи, а у наредном периоду оцењивање ученика ће се спроводити у складу са упутствима Министарства просвете.

                          Педагошки колегијум Прве београдске гимназије

                          Тим за обезбеђивање квалитета и развој гимназије