Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и актуелне мере превенције, у среду, 27. јануара 2021. године неће се реализовати традиционална Светосавска академија.
Пригодан материјал можете погледати доле на сајту Гимназије. Обреду ће присуствовати представници ученика (на седници Парламента одредићемо по једног представника разреда – укупно четири ученика), представник Савета родитеља, Школског одбора, вероучитељ, управа школе и Педагошки колегијум (педагошко-психолошка и председници стручних већа).