Драги ђаци,

Узимајући у обзир специфичности предмета физичко и здравствено васпитање и околности у којима живимо и радимо, сва одељења ће имати готово идентичан програм рада, чији је циљ да задовољи потребу за кретањем, обезбеди развој моторичких способности ученика, али и стварање навика за целоживотно вежбање.
Ученици ће од својих предметних наставника путем платформе за учење добити препоручене програме и упутства везана за правилно физичко вежбање.
С обзиром да је наша школа у пројекту Сам се снађи, реквизит пронађи. који је под покровитељством Савеза за школски спорт Србије, ученицима ће бити доступни и посебно прилагођени програми вежбања за њихов узраст.
Актив физичког и здравственог васпитања наше гимназије планира да у другом полугодишту, крајем фебруара (у зависности од епидемиолошке ситуације), изврши тестирања – оцењивање моторичких способности, која ће се односити на процену кардиореспираторне издржљивости, гипкости, снаге и издржљивости у снази и на процену агилности. Тестирања су саставни део програма, одобрена су од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и саставни су део континуираног праћења физичког развоја и моторичких способности ученика на нивоу Републике Србије.

                        Овом приликом, поново вам скрећемо пажњу на следеће:
Оцењивања ће се обавити у складу са постигнутим резултатима на тестирањима, у односу на реферетне вредности тестова за дати узраст. а редовним физичком вежбањем лако ћете достићи задате норме! Табела са референтним вредностима је постављена у вашим Гугл учионицама.
           Много важније од оцена које ћете добити после планираних тестирања је успостављање личне одговорности и свести о значају бављења физичким активностима, које су у овим околностима од непроцењивог значаја за ваше физичко и ментално здравље.
         
Верујемо да смо током досадашњег наставног процеса допринели подизању ваше свести и да разумете и прихватате чињеницу да су физичке активности интегрални део развоја личности.
         У условима пандемије редовна, квалитетна исхрана и одмор и физичка активност основа су за очување општег здравственог стања. Надамо се да у свакодневно вежбање укључујете и остале чланове своје породице.
       
Одржавајте личну хигијену на високом нивоу, придржавајте се прописаних мера заштите, вежбајте, будите здрави и одговорни!

Актив наставника физичког и здравственог васпитања

                                                                          Прве београдске гимназије