У оквиру изложбе Прва има таленат презентовани су одабрани ликовни радови наших ученика израђени на часовима редовне наставе у првом полугодишту школске 2020/21. године, радови са ликовне секције, радови наменски рађени за ову изложбу, као и радови који су награђени на конкурсима.
Презентовани су редоследом од првог до четвртог разреда, а технике које су ученици користили обухватају широк спектар од класичних радова – цртежи, слике и графике, радова рађених уз помоћ компјутерскоих програма, преко фотографије, до примењене уметности.
Наставник ликовне уметности, Марина Чудов