У складу са Упутством за организацију рада средње школе до краја првог полугодишта школске 2020/21. године, обавештавамо вас следеће:

ПОГЛЕДАЈ