Прва београдска гимназија школске 2020/21. године уписује

– три одељења (90 ученика) друштвено-језичког смера
– пет одељења (150 ученика) природно-математичког смера
– једно одељење (20 ученика) за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

У складу са измењеним календаром, упис ученика у први разред обавиће се у  четвртак 9. и петак 10. јула 2020. године, у периоду  од 8 до 15 часова.

Важно види: Упис – обавезне мере превенције

Министарство просвете, науке и технолошког развоја омогућило је пријаву за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа  те, у том случају, није неопходан долазак у школу ради уписа. Апелујемо на родитеље наших будућих првака, да због погоршања здравствене ситуације у Београду и проглашеног ванредног стања, упис изврше електронским путем (портал еУправа).
Уколико не искористите услугу преко Портала еУправа, морате доћи у школу. Због радова који се обављају у улици Цара Душана (наш главни  улаз), за ученике и родитеље који  буду долазили у Гимназију, упис ће се обављати са дворишне стране (улица Скендербегова), а могућ прилаз је из праваца улица Француске и Добрачине.

У том случају потребна је следећа документација:

  • Пријава за упис (овде можете преузети: Пријаву за упис непосредно у школи)
    Важне напомене за попуњавање пријаве: Ученик у средњој школи наставља са изучавањем страних језика које је учио у основној школи. У поље под називом Напомена унети изабрана изборне програме (понуђени програми су доле).
  • Уверење о обављеном завршном испиту
  • Оригинално сведочансто о завршеном основном образовању и васпитању

Изборни програми – Шк. 2020/21. годинa

Први и други разред – четири изборна програма:
Здравље и спорт;
Језик, медији и култура
Примењене науке;
Појединац, група и друштво;

Трећи разред – пет изборних програма:
Уметност и дизајн;
Методологија научног истраживања;
Религија и цивилизације;
Примењене науке 1 (за усмерење ка медицинским наукама)
Примењене науке 2 (за усмерење ка техничким наукама)

Детаљне информације о упису, као и ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за наредну школску годину, можете преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Линк:  УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Календар активности

Информације се могу добити и позивањем броја 011/2629-321 у периоду од 8 до 14 часова