У холу Гимназије истакнути су коначни резултати са пријемног испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
Резултати се могу погледати u периоду од 8:30 до 19 часова.