Ученици који су се за полагање пријемног испита пријавили у
ПРВОЈ БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ,
ГИМНАЗИЈИ СВЕТИ САВА,
ГИМНАЗИЈИ МЛАДЕНОВАЦ,
ТРЕЋОЈ БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ И
ДВАНАЕСТОЈ БЕОГРAДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ,
полажу тест из математике среду, 10. јуна, у Првој београдској гимназији, ул. Цара Душана 61.

 У главном холу Гимназије ће, на дан полагања, бити истакнут Јединствени списак ученика по азбучном реду са бројем  који означава место кандидата у учионици и називом  учионице у којој се полаже тест.

Кандидати долазе у Гимназију у 9:15, а у 9:30 улазе у своје учионице.

Време предвиђено за решавање теста је 120 минута – почетак тестирања је у 10 и трајаће до 12 час.

Ученици на испит доносе: ђачку књижицу са фотографијом, флашицу воде и прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, оловку хемијску, оловку графитну, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Није дозвољено коришћење калкулатора на мобилном телефону – мобилни телефони, као и  ,,паметни сатови” су забрањени.
Имајући у виду велики број ученика и наставника који ће истовремено боравити у школи, обавезно је поштовање следећих мера превенције респираторних инфекција:

  1. Одржавајте међусобно растојање од најмање два метра!
  2. Активности ученика се реализују тако да се међусобни контакт различитих група максимално избегне, као и њихови сусрети у ходницима, дворишту, салама и тоалетима.
  3. Током трајања активности ученици користе средстава за дезинфекцију и одржавају појачану хигијену руку.
  4. Физички размак од два метра у сваком смеру спроводи се у затвореном простору установе између запослених, дежурних наставника и ученика.
  5. Сви запослени у школи (директор, наставници, стручни сарадници, секретар, особље на одржавању хигијене), као и дежурни наставници носе заштитне маске, тако да маска прекрива уста и нос. Редовно се спроводе мере личне хигијене, посебно прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохола. Не додирујте лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.
  6. Сви запослени, као и сва лица ангажована током пријемног испита обавезно, одмах по уласку у објекат школе,  дезинфикују сопствене мобилне телефоне. Личне ствари, торбе.. се одлажу у гардеробни део и не уносе у простор у коме су ученици.