Драги ђаци,

Узимајући у обзир специфичности предмета физичко васпитање, одлучили смо да се прилагодимо тренутној ситацији и да сва одељења, уз мање промене, имају идентичан програм рада који ће задовољити потребу ученика за кретањем и који је прилагођен раду у кућним условима. Оријентисан је на општу физичку припрему и развој физичких способности ученика.

По повратку ученика у редован наставни процес извршићемо тестирања физичких способности које су развијане кроз препоручене програме, реализоване у периоду одвијања наставе на даљину, а имајући у виду резултате тестирања ученика обављeних у ранијем периоду.

Много важније од оцена које ћете том приликом добити је да је лична одговорност и свест о значају бављења физичким активностима, поготово у овим ванредним околностима, од непроцењивог значаја за ваше физичко и ментално здравље.

 

Подсећамо вас овом приликом да су основни циљеви наставе физичког васпитања:

– задовољење потребе за кретањем ученика и

– стварање навика за целоживотно вежбање.

Надамо се да је досадашњи рад у редовном наставном процесу у доброј мери допринео подизању ваше свести и да разумете и прихватате чињеницу да су физичке активности интегрални део развоја личности.

У условима изолације правилна исхрана и физичка активност основа су за очување општег здравственог стања. Зато препоручујемо да у свакодневно вежбање укључите и остале чланове своје породице.

            Одржавајте личну хигијену на високом нивоу, придржавајте се стриктно прописаних мера заштите, вежбајте и будите нам здрави!

 

               Актив наставника физичког и здравственог васпитања