Изборни програми (пакети) у Првој београдској гимназији:

1.Здравље и спорт;
2.Примењене науке;
3.Језик, медији и култура;
4.Појединац, група, друштво.

Приликом уписа од понуђена четири ученик бира два изборна пакета. Ученик уноси одабране изборне пакете у образац Пријаве за упис ученика у средњу школу у делу под називом Напомена, и то: под бројем 1 – први изборни програм; под бројем 2 – други изборни програм; под бројем 3 – изборни програм који ће бити одабран у случају да се за један од наведена два не може формирати група.

ВАЖНО: У одговарајућу рубрику Пријаве за упис ученика у средњу школу, као страни језик који ученик жели да настави да учи уносе се искључиво језици које је ученик похађао у основној школи!