УПИС ШКОЛСКЕ 2019/20.

Прва београдска гимназија школске 2019/20. године уписује:

– два одељења (60 ученика) друштвено-језичког смера

– пет одељења (150 ученика) природно-математичког смера

– два одељења (40 ученика) за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Попуњавање и предаја листе жеља – у основним школама 28. и 29 јуна од 08-15 часова:

Тачан назив школе: ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Шифра образовног профила и назив образовног профила:

BGSG GA 4R01S друштвено-језички смер

BGSG GA 4R04S природно-математички смер

BGSG GA 4R31S ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

Овде можете погледати како се попуњава листа жеља на примеру једног профила

Упис у школу – у просторијама Прве београдске гимназије 8. и 9. јула од 08-15 часова:

– Библиотека (први спрат) – упис за друштвено-језички смер

– Кабинет информатике (први спрат) – упис за природно-математички смер

– Кабинет информатике (приземље) – упис за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Документа која је потребно донети приликом уписа:

  • Пријава за упис*
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  • Изјава** – модел изјаве можете преузети овде (ако сте у могућности можете га одштампати и потписан донети на упис – у супротном можете га потписати у школи приликом уписа)

*документ потписује родитељ или други законски заступник ученика

**документ потписују оба родитеља (или законски заступник ученика) и ученик