У холу Гимназије истакнути су коначни резултати са пријемног испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.