Кандидат се уписује у одељење гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту из математике

2) успеха на завршном испиту,

3) успеха у претходном школовању, и то:

–     општег успеха од VI до VIII разреда основне школе,

  • резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе, из предмета математике, физике и информатике и рачунарства .

ИЗВОД ИЗ  ПРАВИЛНИКА  О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ – 2019/20.

Члан 17.

4) кандидату који конкурише за одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику такмичења из математике, физике или информатике и рачунарства вреднују се на начин прописан чланом 34. овог правилника; (ДОЛЕ)

Члан 31.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

Тест из става 1. овог члана полаже се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Члан 32.

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у математичку гимназију и одељење, остварује право на рангирање ради уписа у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Члан 33.

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике из члана 31. став 1. овог правилника.

Члан 34.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, у смислу овог правилника, јесу такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

Календар уписних активности за упис у одељење за ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику школске 2019/2020. године:

      датум      дани време активност

 

10.-17. мај 2019.

 

 

од 9-14 часова

Пријављивање кандидата за пријемни испит (пријављивање се врши у библиотеци Гимназије)

 

 

2. јун 2019.

 

 

недеља

 

 

од 10-12 часова

Полагање пријемног испита из математике за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 

 

5. јун 2019.

 

среда

 

до 8 часова

Прелиминарни резултати пријемних испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 

6. јун 2019.

 

четвртак

 

од 8-16 часова

 

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

 

 

7. јун 2019.

 

петак

 

до 12 часова

Коначни резултати пријемних испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

У Првој београдској гимназији је место полагања за кандидате пријављене у Првој београдској гимназији, Гимназији Младеновац, Гимназији „Свети Сава“ и Трећој београдској гимназији.

За полагање пријемног испита потребно је да ученици са собом понесу оверену ђачку књижицу са сликом и уписаном шифром ученика.

Напомена:
Школске 2017/18., Гимназија је уписала прву генерацију ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Више информација, пробни и прошлогoдишњи тест погледајте на страницама Министарства:
ЛИНК
ЛИНК