МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА – УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

https://www.rasporednastave.gov.rs/

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА – УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Упутство за ученике:

На сајт Гимназије су постављени садржаји везани за учење на даљину. Испод садржаја које обезбеђује Министарство просвете науке и технолошког развоја, наставници Прве београдске гимназије постављаће за свако одељење одговарајуће наставне садржаје. За сваку радну недељу, за сваки предмет, на одељку за ваше одељење моћи ћете да преузмете pdf документа са упутствима за учење, као и додатни материјал за поједина предмете.

Користите Viber или Whats App групе за  међусобну комуницију како бисте једни другима помагали око решавања задатака. Уколико наиђете на проблем и  потребна вам је помоћ, уколико већ немате формирану групу са предметним наставником, пошаљите одељењском старешини (мејлом или на телефон), питање које ће се проследити наставнику.

I разред

I/1

Учење на даљину

I/2

Учење на даљину

I/4

Учење на даљину

I/5

Учење на даљину

I/6

Учење на даљину

I/7

Учење на даљину

I/8

Учење на даљину

I/9

Учење на даљину

I/10

Учење на даљину

II разред

II/1

Учење на даљину

II/2

Учење на даљину

II/3

Учење на даљину

II/4

Учење на даљину

II/5

Учење на даљину

II/6

Учење на даљину

II/7

Учење на даљину

II/8

Учење на даљину

II/9

Учење на даљину

II/10

Учење на даљину

III разред

III/1

Учење на даљину

III/2

Учење на даљину

III/3

Учење на даљину

III/4

Учење на даљину

III/5

Учење на даљину

III/6

Учење на даљину

III/7

Учење на даљину

III/8

Учење на даљину

III/Р

Учење на даљину

IV разред

IV/1

Учење на даљину

IV/2

Учење на даљину

IV/3

Учење на даљину

IV/4

Учење на даљину

IV/5

Учење на даљину

IV/6

Учење на даљину

IV/7

Учење на даљину

IV/8

Учење на даљину

ПЛАТФОРМЕ :

УПУТСТВА за коришћење :

Microsoft Teams

Наставничко упутство за почетак рада уMicrosoft Teamsпрограмуприлагођеном за образовање на даљину

Microsoft Teams

Ученичко упутство за почетак рада уMicrosoft Teamsпрограмуприлагођеном за образовање на даљину