– два одељења (60 ученика) друштвено-језичког смера
– пет одељења (150 ученика) природно-математичког смера
– два одељењa (40 ученика) за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Редослед кандидата за упис у гимназију утврђује се на основу:
1) успеха на завршном испиту,
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,
3) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

Детаљне информације о упису, као и ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за наредну школску годину, можете преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Линк: УПИС