01 Јуни 2016 In Изузетне награде

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
1839.
Београд
Цара Душана 61

 

Ценећи досадашње активности и подржавајући будуће ангажовање ђака и професора у областима дебате и беседништва, Наставничко веће Прве београдске гимназије, на седници одржаној 31. маја 2014. године, установило је нову награду намењену матурантима – Награду за дебату и беседништво.


Госпођа Мадлена Цептер, професор књижевности и бивша ученица наше гимназије је, увиђајући значај наведених активности за младе људе, постала покровитељ ове награде за коју је определила годишњи новчани износ од 500 евра.


На Свечаној академији одржаној 18. јуна 2014. године поводом обележавања 175 година постојања, први пут је изабраном ђаку, који се током школовања истакао у области беседништва, додељена Награда за дебату и беседништво.


Директор
Александар Андрејић

 ФОНД

„ВИДА ЈЕЛИЧИЋ”

 

Вида Јеличић рођена је у Београду 1959.

године. Похађала је и завршила Основну 

школу “Михаило Петровић Ага” (сада

“Михаило Петровић Алас”) са одличним успе-

хом и дипломом “Вук Караџић”.

Била је ђак Прве београдске гимназије у

којој се развила у свестрану личност. Све вре-

ме њеног школовања, у дневницима рада и све-

дочанствима блистала је једино оцена одличан.

Имала је подједнако дара за хумани-

стичке, као и за природне науке. Изненада после

кратког боловања се угасио живот ове младе

матуранткиње.

У спомен рано преминуле Виде Јели-

чић, ученице IV/3 разреда Гимназије, отац Јанко

 

(дипл. инжењер), мајка Биса Јеличић, ујак Ра-

дослав Селинкић, његова супруга Вјера Марти-

новић Селинкић и Гимназија, основали су 25.

маја 1977. године, фондацију „Вида Јеличић”,

која сваке године награђује ученика генера-

ције. После смрти Видиних родитеља, наста-

вљена је изузетна сарадња, нарочито у после-

дњој деценији, са чланом породице који живи у

Риму и Београду, проф. арх Слободаном Дан-

ком Селинкићем, данас редовним професором

Департмана за архитектуру и урбанизам Тех-

ничког факултета у Новом Саду.

До сада су ову награду са диплoмом до-

били ученици:

 

1976/77. Стефановска Славица
1977/78. Весна Бурсаћ
1978/79. Људмила Нагорни
1979/80. Биљана Кастратовић
1980/81. Мирослава З. Бошков
1981/82. Небојша М. Самарџић
1982/83. Душан Шего
1983/84. Сања Јагодић
1984/85. Весна Банашевић
1985/86. Наташа Д. Стоиловић
1986/87. Младен Максић
1987/88. Мирослав Митровић
1988/89. Изабела Јовановић
1989/90. Љубица Латиновић
1990/91. Татјана Младеновић
1991/92. Ксенија Вукићевић
1992/93. Јелена Гојнић

                     1993/94. Игор Николић
                     1994/95. Арех Микулић
                     1995/96. Милица Марић
                     1996/97. Босиљка Његић
                     1997/98. Маријана Храшовец
                     1998/99. Наташа Перишић
                     1999/00. Теодора Ергелешев
                     2000/01. Александар Ракићевић
                     2001/02. Никола Танасић и

                                  Никола Радуловић
                     2002/03. Иван Кнежевић
                     2003/04. Ана Чолић
                     2004/05. Биљана Ковачевић
                     2005/06. Марина Ашкрбић
                     2006/07. Вања Ивош
                     2007/08. Благоје Шошкић
                     2008/09. Вук Вуковић

 

 

   ЗАДУЖБИНА

ДР КОНСТАНТИН Т.

СКАЛЕРИЋ

Доктор медицине Константин Т. Скале-

рић (1934), специјалиста радиологије,

матурирао је у Првој београдској гим-

назији школске 1952/1953. године. Др Скале-

рић дуги низ година живи и ради у Цириху у

Швајцарској, где је остварио успешну каријеру.

Угледни циришки лекар није заборавио своју

гимназију, чији је добротвор већ више од

двадесет година. У време прославе стопеде-

 

сетогодишњице Прве београдске гимназије

1989/1990. године, др Скалерић је основао

задужбину која носи његово име. „Задужбина

Константин Т. Скалерић“ сваке године доде-

љује три вредне новчане награде ученицима

гимназије: за ђака генерације, најбољег лите-

рату и најбољег математичара.

Током првих двадесет година постојања

Задужбине, награђени су следећи ученици:

Награда за ђака генерације:

Награда за најбољег литерату:

Награда за најбољег математичара:

   
1989/90. Мијатовић Татјана
1990/91. Јовановић Игор
1991/92. Аћимовић Марија
1992/93. Јагодић Маја
1993/94. Николић Игор
1994/95. Микулић Арех
1995/96. Марић Милица
1996/97. Његић Босиљка
1997/98. Храшовец Маријана
1998/99. Перишић Наташа
1999/00. Ергелашев Теодора
2000/01. Ракићевић Александар
2001/02. Танасић Никола
Радуловић Никола
2002/03. Кнежевић Иван
2003/04. Чолић Ана
2004/05. Ковачевић Биљана
2005/06. Ашкрбић Марина
2006/07. Ивош Вања
2007/08. Шошкић Благоје
2008/09. Вуковић Вук

    
1989/90. Крстић Александар
1990/91. Гађански Душан
1991/92. Левајковић Тијана
1992/93. Ковачевић Ана
1993/94. Маљевић Данијела
1994/95. Маринковић Милорад
1995/96. Марић Милица
1996/97. Недељковић Ана
1997/98. Ивановић Ненад
1998/99. Бацковић Ана
1999/00. није додељена
2000/01. Филиповић Маша
2001/02. Гледић Јелена
2002/03. Коцореп Ангелина
2003/04. Ристивојевић Светлана
Чучек Марко
2004/05. Ковачевић Биљана
2005/06. Саљников Андреј
2006/07. Станчић Немања
2007/08. Липковски Марија
2008/09. Вучковић Владимир

     
1989/90. Голубовски Слободан
1990/91. Јерковић Александар
1991/92. Дакс Игор
1992/93. Филиповић Ивана
1993/94. није додељена
1994/95. Шекељић Катарина
1995/96. Мрaковић Марија
1996/97. Манџука Лидија
1997/98. није додељена
1998/99. Ковачевић Александра
1999/00. Милосављевић
Александра
2000/01. Поповић Богдан
2001/02. Радуловић Никола
2002/03. Милићевић Огњен
2003/04. Савковић Андријана
2004/05. Берисавац Ивана
2005/06. Крстић Марко
2006/07. Арсеновић Александар
2007/08. Радосављевић Сања
2008/09. Марковић Данијела

Ви сте овде: Почетна Ученици Награђивање Изузетне награде