Super User

Super User

 

УПИС

У ОДЕЉЕЊЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

 

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит, утврђује на основу:

1) успеха на завршном испиту, 

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;

3) успеха на пријемном испиту (математика)

4) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе

    (из математике, физике и информатике и рачунарства).

 

 ИЗВОД ИЗ  ПРАВИЛНИКА  О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ – 2018/19.

 

Члан 17.  

4) кандидату који конкурише за одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику такмичења из математике, физике или информатике и рачунарства вреднују се на начин прописан чланом 34. овог правилника; (ДОЛЕ)

 

Члан 31. 

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.Тест из става 1. овог члана полаже се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.  

 

Члан 32.  

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике. Кандидат који положи пријемни испит за упис у математичку гимназију и одељење, остварује право на рангирање ради уписа у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. 

 

Члан 33. 

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике из члана 31. став 1. овог правилника.  

 

Члан 34. 

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, у смислу овог правилника, јесу такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства.  Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:  1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике); 2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике); 3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства). Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место. 

 

Календар  уписних активности за упис у одељење за ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику

датум

дан

         време

                      активност

11. мај 2018.

      12. мај

      13. мај

      14. мај

петак

субота

недеља

понедељак

      9:00 - 14:00

      9:00 - 14:00

      9:00 - 14:00

      9:00 - 14:00

 Пријављивање кандидата за пријемни испит (библиотека Гимназије)

3. јун 2018.

недеља

10:00-12:00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (тест из математика)

 6. јун 2018.

среда

до 8:00

Прелиминарни резултати пријемног испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

7. јун 2018.

 четвртак

8:00-16:00

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљнија обавештења биће објављена благовремено)

 8. јун 2018.

петак

до 12:00

Коначни резултати пријемних испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (детаљнија обавештења биће објављена накнадно)

 

 

Напомена:
Школске 2017/18., Гимназија је уписала прву генерацију ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. У прилогу можете видети прошлогодишњи тест са полагања пријемног испита из математике, a на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављене су информације везане за ИТ одељења гимназија - пријемни испит, наставни план ...  

 

ЛИНК: http://www.mpn.gov.rs/gimnazije-specijalizovana- it-odeljenja/

 

Прилог: Документ 1Документ 2

Ви сте овде: Почетна Наставници Настава Миoдраг Сoкић Super User